Klik voor een vergroting ↓

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie Installatie Page 2 Garantie

Meer water
Heeft u langer water nodig dan de vooringestelde tijd toestaat, bijvoorbeeld bij het sproeien van de tuin, dan sluit de water-stop de watertoevoer eveneens af. Wit u doorgaan, dan hoeft u slechts de openstaande kraan dicht te draaien. In de leiding kan zich dan weer druk opbouwen zodat u na 10 á 40 seconden (afhankelijk van de grote van uw waterleidingnet) weer water kunt afnemen. Uiteraard geldt dit alleen. wanneer de water-stop op ‘O’ is ingesteld. (zie: instellen na plaatsing, punt B, 3.)
Breuk in de waterleiding
In een weekend kan door een gebroken ‘1/2’ waterleiding 80.000 liter (!) wegstromen. Niet met de water-stop. Die sluit bij een breuk in de waterleiding binnen 10 seconden de toevoer af. Overigens zal de hoeveelheid water in het leidingnet na de water-stop ook nog weglopen waardoor het lijkt alsof de afsluiting trager verloopt.

D. ONDERHOUD
Ter controle moet minimaal eenmaal per jaar het toestel worden nagezien door een erkende loodgieter of installateur. Als langere tijd weinig of geen water is afgenomen (na een vakantie periode bijvoorbeeld) kan er zich enig vuil hebben opgehoopt. Het is dan verstandig even flink water af te nemen. het toestel spoelt zichzelf schoon.

E. MOGELIJKE OORZAKEN VAN STORINGEN

Geen water:
· Hoofdkraan afgesloten.
· watertoevoer na hoofdkraan is afgesloten.
· Verkeerde montage (zie punt A3.)
· Tijdmechanisme (2) staat volledig op "-" (minimum).
· De O/C instelschroef (1) op dicht "C".
· (Her)opening (handmatig of automatisch) heeft (nog) niet plaatsgevonden.
· De vóór het toestel geplaatste filter is te sterk vervuild.

Vrijwel directe afsluiting:
· Tijdmechanisme (2) staat volledig op "-" (minimum).
· Het waterverbruik is groter dan de breukleiding.

Automatische heropening duurt te lang:
· lnstelschroef (t) staat teveel richting ‘C’.
· Waterleidingnet na de water-stop is te omvangrijk
· Klein lek in waterleidingnet.

Automatische heropening vind niet plaats:
· Lekkage in het waterleidingsysteem.
· Ergens staat een kraan open.
· De OIC instelschroef (1) staat op ‘C’.

Geen afsluiting:
· Waterverbruik is te klein.
· Water is te sterk verontreinigd.
· De montagevoorschriften (zie A) zijn niet opgevolgd.