Klik voor een vergroting ↓

 

 

 

 

 

 

 

Informatie Installatie Page 1 Garantie

BONAQUA WATER-STOP VOOR VEIlIGHEID EN BESPARING
De BA-waterstop beperkt waterschade. Vrijwel onmiddellijk na een breuk in de waterleiding sluit de watertoevoer af.
De BA-waterstop voorkomt onnodig waterverbruik. Al naar gelang de vooringestelde tijd (van 10 tot ongeveer 120 minuten )
wordt de watertoevoer afgesloten wanneer er sprake is van:
· Een Iek in de waterleiding
· Ononderbroken waterverbruik (bijvoorbeeld een kraan die blijft stromen/druppelen)
· Lees nauwkeurig deze voordat u tot installatie overgaat!

A. INSTALLATIE - MONTAGEVOORSCHRIFTEN
De water-stop is geschikt voor woonhuizen voorzien van een waterleidingnet met een gemiddeld aantal tappunten. Voor de bescherming van een waterleidingnet met een groter aantal tappunten kan het noodzakelijk zijn meerdere water-stops te installeren. Vraag advies aan uw dealer / installateur.
Als de water-stop is geïnstalleerd op een leidingnet dat niet volledig zuiver drinkwater levert kan het toestel verstopt raken. Het is dan verstandig om vóór de water-stop een waterfilter te plaatsen.
1. Plaats de water-stop In de hoofdwaterleiding zo kort mogelijk na de hoofdkraan aan de verbruikerskant.
NB: ls een (Sprinkler) brandbeveiliging installatie aanwezig. dan moet de water-stop na het afnamepunt (T —stuk) van deze brandbeveiliging worden gemonteerd.
NB: In gebouwen met een watertank kan de waterstop worden geplaatst voor het eerste afnamepunt, op voorwaarde dat het afnamepunt minstens twee meter lager is dan de watertank.
2. De water-stop kan alleen horizontaal. met de instelschroef (2) naar de bovenkant. geplaatst worden.
3. De richting van de pijl op de water-stop (3) moet overeenkomen met de richting waarin het water in de leiding stroomt
De verbindingen zijn 11/4" ISO gasdraad (whitworth BSP gasdraad) (4). Gebruik standaard verloopstukken. Bijgeleverd ¾ koppelingen
De water-stop is vervaardigd van kunststof.
· Laat het apparaat niet vallen. Het kan daardoor beschadigd worden.
· Sluit het water af bij de hoofdkraan voor montage van de waterstop. Draai de koppelingen aan met de hand!
· Stel de waterstop niet bloot aan:
· temperaturen < 0grC of > 30
· te hoge druk ( zie G technische specificaties).
· De water-stop is niet elektrisch geleidend. Wanneer de veiligheidsvoorschriften dit vereisen moet een aardingsdraad worden aangebracht

B. INSTELLEN NA PLAATSING
1. De water-stop alleen instellen met de bijgeleverde stelsleutel.
2. Sluit de hoofdkraan (Instellen tijdens waterverbruik kan het toestel beschadigen).

Het instellen van de automatische of handmatige heropening:
3. Regel de automatische of handmatige heropening van de water-stop door het dunne uiteinde van de stelsleutel (5) in de steIschroef O/C-regelring te steken (1)
a. Draai voor automatische heropening de sleutel naar links. richting ‘O’. In deze stand bIijft‚ na de afsluiting door de water-stop, een dunne straal water lopen (lekstroom). die nodig is voor automatische heropening. Naarmate de waterstop meer in de richting van ‘O’ wordt ingesteld. zal deze lekstroom groter zijn en vindt de heropening (van de watertoevoer) sneller plaats ( De Iekstroom kan waterschade veroorzaken).
b. Draai voor niet automatische heropening van de watertoevoer de sleutel naar rechts. richting ‘C’. in deze stand moet het toestel na afsluiting opnieuw met de hand worden geopend door met de sleutel in de ‘O’-richting te draaien. Bij instelling op ‘C’ is er geen ‘lekstroom.’

Instellen van tijd:
4. Steek voor de tijdinstelling het andere (dikke) uiteinde van de stelsleutel (6) in het +/- tijdmechanisme (2). Deze heelt geen schaalverdeling. Bij elke kwartslag voelt men een klik Elke kik staat voor ongeveer 15 minuten. Draai tot het gewenste tijdsinterval is bereikt
- = minimum = ongeveer 0 minuten (- naar links draaien)
+ =maximum = ongeveer 2 uur (+ naar rechts draaien)
De water-stop sluit de watertoevoer af na afloop van de voor ingestelde tijd. Hoe korter daarom de insteltijd, hoe minder schade. Let wel: waterschade kan nooit volledig worden voorkomen.
5. Open de hoofdkraan.
6. Moet de waterstop opnieuw worden ingesteld. begin dan weer bij punt B. 1.

C. GEBRUIK
Normaal watergebruik
Een snelle automatische heropening geeft het grootste huishoudelijke bedieningsgemak. ondanks de grotere lekstroom wordt het toestel daarom vaak op de ‘O’ stand ingesteld. In sommige gevallen daarentegen. is een niet-automatische instelling ( ‘C’ ) gewenst, meestal bij professionele toepassingen. Wordt de waterstop afgesteld op 30 minuten dan merkt men bij normaal huishoudelijk gebruik niet, dat het toestel is geïnstalleerd.
Blijft echter een kraan openstaan of is er sprake van een lek, dan wordt de ingestelde tijd overschreden en de watertoevoer afgesloten....>>Continue Page 2