Nuevoa Web Shop

Usted puede comprar estos y muchos más productos en nuestra nueva tienda

filtros de aguaExplora las posibilidades, desde filtros de sobremesa y de fregadero a filtros de “inline” para neveras, frigoríficos, etc.

filtros de casaCompre un equipo de filtración para toda la casa y disfrute de agua limpia en cualquier lugar.

 

 

Informatie Installatie Garantie

F. GARANTIE
De water-stop is met zorg vervaardigd volgens de geldende ISO voorschriften.
De garantietermijn bedraagt 24 maanden na levering. Mocht binnen de garantietermijn een storing optreden dan dient deze door een dealer te worden gemeld.
Het apparaat moet franco worden opgestuurd naar de plaats waar de reparatie wordt uitgevoerd.
Blijkt de storing een gevolg te zijn van ondeugdelijke materialen of een constructiefout, dan wordt het apparaat gratis gerepareerd dan wel in zijn geheel vervangen.
Dit ter beoordeling van de fabrikant.
De fabrikant is alleen tegenover de dealer voor eventuele gebreken aansprakelijk.
Elke andere verplichting wordt hierbij uitgesloten.

De garantie vervalt Indien:
· De schade is ontstaan tijdens transport
· Het toestel niet wordt aangesloten op een leidingnet voor drinkwater dat volgens de internationale. algemeen geldende normen goed gezuiverd is.
· De montage voorschriften niet nauwkeurig zijn opgevolgd.
· De waterstop niet in overeenstemming met zijn doel of op onjuiste wijze wordt gebruikt.
· Nummers of zegels zijn verandert of verwijderd.
· Op ondeskundige wijze reparaties zijn uitgevoerd.
Met het verstrijken van de garantieperiode eindigt elke aansprakelijkheid en verplichting van de fabrikant.

G. TECHNISCHE SPECIFICATIES
Normale werkdruk: 0.5 - 10 bar (7.5-150psi)
Maximum werkdruk: 16 bar (240psi)
Testdruk: 25 bar (375psi)
Temperatuur : +1 graad Celsius tot 30 graden Celsius
Doorstroming: 15 -2800 liter per uur
Drukverlies: tot max. 0.5 bar
Aansluiting: "3/4"
Gewicht : 0.600 kg
Constructie : Hogedruk gegoten kunststof van hoge kwaliteit- veilig en solide.