Clic imágenes para ampliar ↓

 

 

 

 

Informatie Installatie Instructie

Zorg in ale gevallen dat het Bonaqua 2010 inox voorfilter en doseersysteem zodanig worden gemonteerd dat de pijlaanduiding op de klok I houder horizontaal staat (fig.C ) Montage zoals aangegeven in figuurA en B of alwijkend van Fig. C beïnvloeden de werking en de garantie van de Bonaqua 2010 pruducten.

1. lrlontage in horizontale leidingen in standaard situatie ( tig. 1 en 2 )
Voor enkelvoudige montage van het inox voor‘ filter raadpleeg figuur 1.
Voor enkelvoudige montage van het doseersysteem raadpleeg figuur 1.
Voor combi-montage van de inox voor-filter en het doseersysteem raadpleeg figuur 2.

2. irlontage in horizontale leidingen in kleine ruimtes i Fig. 3 en 4)
Voor enkelvoudige montage van het inox voor- filter raadpleeg figuur 3.
Voor enkelvoudige montage van het dcseersysteem raadpleeg figuur 3.
Voor combi-montage van de inox voonfilter en het doseersysteem raadpleeg figuur 4.

3. llontage in verticale leidingen (tig. 5 en 6 )
Voor enkelvoudige montage van het inox voor‘ filter raadpleeg figuur 5.
Voor enkelvoudige montage van het doseersysteem raadpleeg figuur 5.
Voor combFmontage van de inox voor-filter en het doseersysteem raadpleeg figuur 6.


VERVANGING DOSEER — CARTRIDGE (FIG. 7 A+B )
Fig. 7a

1. Sluit de afsluiter (stopkraan) at aan de inlaatzijde van het systeem
2. Plaats een klein bakje onder het systeem en draai het ontluchtingsdopie (a) los om het in het systeem
aanwezige beetje water op te vangen.
3. Draai het systeem (b) los uit de klok (d) en neem de cartridge (c) uit het systeem.

Fig. 7b
4. Plaats een nieuwe cartridge (c) in het systeem (b) en draai het ontluchtingsdopje (a) weer op de
onderzide van het systeem (b).
5. Draai het systeem compleet weer in de klok I houder (d)
6. Open geleidelijk de afsluiter (stopkraan) aan de inlaaizijde van het systeem.


GARANTIE
Alle gebmikte Bonaqua 2010 materialen voldoen aan de internationale nomìen voor drinkwater. Behandeling
van (drink) water middels het BA2010 principe is in overeenstemming met de inetrrìationale normen voor
drinkwater volgens de EC-standaard (EN 1208) en voldoet binnen de reglementen van de FAQIWHO. BA2010
geeit een garantie van 15 jaar op ale gebnrikte materialen met uitzondering van de navul cartridge. welke
regulier na 35 M3 (35000 liter) dient te worden vervangen, en voor de inox voor-filter is het vervangings advies
jaarl)ks.(altrankeliik van de waterkwaliteit in uw regio)
Attentie: Hoewel het product veilig is voor consumptie kan ln geval van breuk van de navul cartridge poeder in
contact komen met de handen. Was hiema uw handen met water en zeep. In geval van contact met de ogen
dient u uw ogen te spoelen met water. Raadpleeg bij blivende irritatie uw huisarts. Raadpleeg in geval van
onverdunde inname via de mond van het poeder uw huisarts.